Privacyverklaring

Healing Lovers richt zich op coaching, training, therapie en aanverwante werkzaamheden binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruimte zin. Healing Lovers is opgericht door Andrew Verberk en Lieske Scholtus en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88905020. Ons BTW nummer is NL004669894B60.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (online) diensten en websites van Healing Lovers.

Heb je vragen?
Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan horen wij dit graag van je. Je kunt hiervoor een email sturen naar contact@healing-lovers.nl.  

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden om je privacy te waarborgen.

In het kort
Op deze pagina laten wij je weten welke persoonsgegevens wij verzamelen als je onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen.

Samengevat komt het op het volgende neer:

  • Dat wij je persoonsgegevens alleen gebruiken voor doelen die met jou zijn overeengekomen.
  • Dat wij je persoonsgegevens geheim houden.
  • Dat wij je persoonsgegevens zorgvuldig beveiligen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Waarom wij gegevens nodig hebben
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door jou gestelde vragen te beantwoorden.
  • Om contact met jou op kunnen nemen voor communicatiedoeleinden.

Hoe lang wij je gegevens bewaren
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor wij je gegevens hebben verzameld of totdat jij aangeeft dat wij jouw gegevens moeten verwijderen.

Beveiliging en geheimhouding

  • Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij verwerken in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
  • Leden van ons team zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
  • Deze verplichting leggen wij ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Delen met anderen

  • Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en wij zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met jou overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Onze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te analyseren en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.

Websitebezoek
Wanneer je onze website bezoekt, worden de technische kenmerken van jouw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, het IPadres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt wordt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses en foutcorrecties (bugfixing) gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. Je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien je verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd, lichten wij gemotiveerd toe waarom dat het geval is. Je kunt je verzoek zenden aan contact@healing-lovers.nl.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00